Utveckling

Vår utveckling pågår ständigt

- ”Den som inte utvecklas går bakåt”.
Därför är kontinuerlig utveckling och förbättringsverksamhet ledstjärnor i verksamheten. Införande av ny teknik och investering i modern maskinpark är väsentliga delar i vår utveckling. Vi arbetar även med förbättringsgrupper, som säkerställer rationaliseringar och teknikförbättringar i det vardagliga arbetet.

Ordning & reda

”Var sak på sin plats”, är en förutsättning för kvalitet och effektivitet. 5S är därför en del av vår vardag, för att skapa överblickbarhet och undvika aktiviteter som inte skapar värde i tillverkningskedjan.
Även identifiering av flaskhalsar, som utgör begränsning i flödet, ingår i detta arbete.