Material

Material

Vi bearbetar komponenter av en rad olika material, med rostfritt och syrafast som basmaterial.

Huvuddelen av vår produktion utgörs av komponenter i olika rostfria och syrafasta legeringar, men en väsentlig del bearbetas av kolstål, kopparlegeringar, aluminium och plast.

Vi bearbetar från såväl rundstång och rör, som profiler och gjutna ämnen.