Kvalitetskontroll

Kontroll och åter kontroll

Vårt kvalitetsledningssystem är sedan 2001 certifierat enligt ISO 9001 och utgör rättesnöret för vår verksamhet.

Vi producerar och levererar helt enkelt kvalitet, detta säkerställer vi genom en löpande kontroll genom hela vår process. Vi tänker kvalitet i alla våra steg, från förfrågan till slutleverans.

Vi förfogar över två stycken koordinatmätmaskiner.