Verksamheten

Material

Huvuddelen av vår produktion utgörs av komponenter i olika rostfria och syrafasta legeringar, men en väsentlig del bearbetas av kolstål, kopparlegeringar, aluminium och plast.

Automatsvarvning

Med ett väl förankrat kvalitetstänk har maskinparken kontinuerligt uppdaterats och vi har idag ett 20-tal maskiner lämpade för rationell automatsvarvning. Vi kan idag svarva i rostfritt, syrafast och andra stångmaterial i dimensionsområdet 8 till 85 mm

Fleroperationsbearbetning

I vår moderna, CNC-styrda, maskinpark med 4-axliga fleroperationsmaskiner tillverkar vi komponenter av de mest skiftande slag, men med höga krav på mått- och kvalitetskrav som gemensam nämnare.

Efterbearbetning och efterbearbetning

I vår efterbearbetning utför vi exempelvis centerless- och insticksslipning, men även hening och honing, av komponenter med höga noggrannhetskrav.

Kvalitetskontroll

Vårt kvalitetsledningssystem är sedan 2001 certifierat enligt ISO 9001 och utgör rättesnöret för vår verksamhet.

Utveckling

Införande av ny teknik och investering i modern maskinpark är väsentliga delar i vår utveckling. Vi arbetar även med förbättringsgrupper, som säkerställer rationaliseringar och teknikförbättringar i det vardagliga arbetet.