Mikael Wander

 

Mikael Wandér 
VD

Direkt tel: 0471-186 72, Mobil: 070-33 44 323
e-post: mikael.wander@autocnc.se

Mikael Wandér är VD och även ansvarig för marknadsföring.
Mikael är också delägare i företaget.