Anders Svensson, Claes Djurfledt
Reparation / Underhåll

Direkt tel: 0471-186 77

Anders Svensson ansvar för företagets reparations- och underhållsverksamhet. Detta omfattar såväl förebyggande underhåll, som reparationer och maskinuppgraderingar.