Marcus Ekström
Produktionsteknik

Direkt tel: 0471-186 73
e-post: marcus.ekstrom@autocnc.se

Marcus Ekström är ansvarig för produktionsteknik och
support till den operativa personalen.