Mattias Svensson & Emil Bodin
Produktionsteknik

Direkt tel: 0471-186 73
e-post: emil@autocnc.se

Mattias och Emil är ansvariga för produktionsteknik och
support till den operativa personalen.