Jimmie Björnlund
Produktion / Leveranser

Direkt tel: 0471-18674
e-post: jimmie.bjornlund@autocnc.se

Jimmie Björnlund är ansvarig för produktion och leveranser. Han ansvarar dessutom för företagets miljöledningssystem och
löpande arbete inom miljöområdet. Jimmie har även kundkontakter

i frågor som rör produktions- och leveransfrågor.