Magnus Ungerbäck
Logistik/Lager

Direkt tel: 0471-186 79

e-post: gods@autocnc.se

Magnus Ungerbäck är ansvarig för logistik och lager.