Mikael Johansson
Kvalitet / IT

Direkt tel: 0471-770 702
e-post: mikael.johansson@autocnc.se

Mikael Johansson är ansvarig för kvalitet och IT,
därmed är Mikael den som ansvarar för företagets kvalitets-ledningssystem, löpande kvalitetsarbete
och reklamationshantering.