Jimmie Björnlund

 

Jimmie Björnlund
Kvalitet / IT

Direkt tel: 0471-186 74
e-post: jimmie.bjornlund@autocnc.se

Jimmie Björnlund är ansvarig för kvalitet och IT,
därmed är Jimmie den som ansvarar för företagets kvalitets-ledningssystem, löpande kvalitetsarbete
och reklamationshantering.