Kontakter

VD - Mikael Wandér

Mikael Wandér är VD och även ansvarig för marknadsföring. Mikael är också delägare i företaget.

Produktion / Leveranser - Jimmie Björnlund

Jimmie Björnlund är ansvarig för produktion och leveranser. Han ansvarar dessutom för företagets miljöledningssystem och löpande arbete inom miljöområdet. Jimmie har även kundkontakter i frågor som rör produktions- och leveransfrågor.

Kvalitet - Mikael Johansson

Mikael Johansson är ansvarig för kvalitet och IT, därmed är Mikael den som ansvarar för företagets kvalitetsledningssystem, löpande kvalitetsarbete och reklamationshantering.

Produktionsteknik - Mattias Svensson Emil Bodin

Mattias Svensson och Emil Bodin är ansvarig för produktionsteknik och support till den operativa personalen.

Reparation & underhåll - Anders Svensson

Rolf Lindahl ansvar för företagets reparations- och underhållsverksamhet. Detta omfattar såväl förebyggande underhåll, som reparationer och maskinuppgraderingar.

Programmering - Thomas Björnlund

Thomas ansvarar för företagets optimering av maskinparken.