Verksamhet

Vår verksamhet

Vi förfogar idag över en produktionsanläggning på över 2000 m², väl anpassad till marknadens behov. Här har vi skapat ett effektivt logistikflöde från råvara till leverans av kvalitetssäkrade komponenter. Detta kräver ’ordning & reda’ och ett stort ansvar vilar på var och en av våra engagerade medarbetare. Mervärdet för våra kunder blir korta ledtider, rätt kvalitet och stor flexibilitet då vi nu även har tillgång till RZ-gruppens kompetens och resurser.

Verksamhetens mål är att erbjuda marknaden CNC-bearbetade komponenter med efterbearbetning, efterbehandling och montering. Våra kunder, med vilka vi har ett mycket nära samarbete, finns främst inom verkstads- och fordonsindustrin. Ofta utmanar de oss med produktidéer, som kräver att vi tänker annorlunda. Det är då vi känner att vi är som bäst, när vi får vara en aktiv resurs för våra kunder i arbetet med att finna optimala komponentlösningar.