Kvalitet och miljö

 

Kvalitet & Miljö

Vår verksamhet är sedan 2001 certifierad enligt ISO 9001.
Under 2003 erhöll vi även certifiering enligt ISO 14001-2004 och
under hösten 2004 slogs dessa två system samman till ett integrerat
verksamhetssystem. Vi är 3:e parts certifierade av LRQA.

Vår verksamhet är sedan 2001 certifierad enligt ISO 9001.Under 2003 erhöll vi även certifiering enligt ISO 14001-2004 och under hösten 2004 slogs dessa två system samman till ett integrerat verksamhetssystem. Vi är 3:e parts certifierade av Scandinavian Business Certification.

logo-black-tagline-2

Löpande arbete med miljö- och kvalitetsledningssystemet sker under ledning av miljö- och kvalitetsansvarig personal, som ansvarar för att verksamheten uppfyller de högt satta miljö- och kvalitetsmål som vi beslutat.