Kunder - Peter Willsund

Våra kunder

Auto CNC-Bearbetning har kunder inom olika verksamhetsområden. Utmärkande för våra kunder är att de utgörs av kvalificerade aktörer, inom främst verkstads- och fordonsindustrin.

De representerar såväl världsomspännande koncerner, som lokalt verkande mindre företag. Alla med det gemensamt, att de har kvalificerade behov av CNC-bearbetning och olika typer av efterbehandlingar. Den bredd som våra kunder utgör tvingar oss till att vara flexibla, duktiga problemlösare och öppna för förändringar.

Några av våra kunder är: