Vår utveckling

Auto CNC-Bearbetning i Emmaboda AB är ett småländskt, modernt och utvecklingsinriktat företag med mer än 30 års erfarenhet som underleverantör, främst till verkstads- och fordonsindustrin.

Vår verksamhet

Verksamhetens mål är att erbjuda marknaden CNC-bearbetade komponenter, efterbearbetning och efterbehandling.

Kvalitet & Miljö

Vår verksamhet är sedan 2001 certifierad enligt ISO 9001.Under 2003 erhöll vi även certifiering enligt ISO 14001-2004 ochunder hösten 2004 slogs dessa två system samman till ett integreratverksamhets-system. Vi är 3:e parts certifierade av LRQA.

Kunder

Auto CNC-Bearbetning har kunder inom olika verksamhetsområden. Utmärkande för våra kunder är att de utgörs av kvalificerade aktörer, inom främst verkstads- och fordonsindustrin.